SEO

SEO Marketing zijn vaak opgedeeld in 3 verschillende segmenten, namelijk on-page,  Off-page  en technische SEO. In de blogposts die onder deze categorie vallen krijg je meer inzicht over één van deze drie segementen. Belangrijk hierbij te weten is dat geen enkele van de tips zonder de andere kan. Het zijn drie segementen waar je gelijk aandacht aan moet besteden om uiteindelijk bovenaan in Google te geraken.
Wat je probeert te doen met On-page SEO is AL de informatie die je op je website zet te richten tot een aantal zoektermen.
Alle activiteiten die je doet om een hogere positie te krijgen op Google die niet op de website gebeuren zoals backlinks creëren, valt onder off-page SEO.
Bij technische Search Engine Optimisation gaat het over de verzameling van activiteiten die je doet  aan technische aanpassingen van de website die het Google en/of de gebruiker het makkelijker maakt om de website te gebruiken.

klanten google vraag

Bizarre vraag van klant: Ook hierbij kan Google helpen

Als drukke zelfstandige ga je vaak gebeld gaan worden. In sommige gevallen kan dat storend zijn en wil je dat vragen gestroomlijnd binnenkomen via, bijvoorbeeld, e-mail. Met de juiste invulling van het Google My Business profiel kan je ervoor zorgen dat je telefoon gaat wanneer jij wilt of dat je de vragen verzamelt via mail om erna zelf te bellen indien nodig.