Vier Valkuilen Voor Website Contracten

Bij de opstart van Threepack stelde ik een aantal zaken voorop.  Ik ga mijn kennis over sales en marketing in zetten om lokale bedrijven te helpen online zichtbaar te krijgen aan prijzen die betaalbaar zijn, zoals je ook kan zien op de website.
Dat sprak een lokale websitebouwer aan om me de huidige problemen uit te leggen in de markt van het website bouwen. Meer zelfs, ze gaven me de kans om mee te helpen aan de oplossing! Dus als jij benieuwd bent naar wat de 4 grootste valkuilen zijn voor website contracten of hulp nodig met uw website, dan is deze post waarschijnlijk voor u

De Vier Valkuilen

Valkuil 1: Maandelijkse kostprijs

De basis van elke online zichtbaarheid ligt hem in een website. Het is iets waar je flink wat centen aan kan geven, maar ook iets wat, eens gemaakt, je niet te veel meer moet kosten. Een logisch gegeven zowel voor de maker van de website als voor het bedrijf of zelfstandige. Want bij een groot deel van de websites verandert er bijna niets meer aan de inhoud of opmaak van de website na de eerste paar weken van opzetten, testen, reviewen en nog een aanpassen. We kunnen dus spreken over een vaste som voor het opzetten van de website.

Sommige websitemakers doen het net anders en vragen een maandelijkse vergoeding. Leuk aanvankelijk, want je spreidt de kost van de website over verschillende maanden. De maandelijkse kost is voor het ontwikkelen en onderhouden van een website. In sommige gevallen is dat zeker te verdedigen, maar in andere gevallen weet je dat de kost van ontwikkelen al betaald is en dat je dus een lager bedrag voor het onderhoud zou verwachten.  De prijs blijft echter aangehouden en je zit met een dure website.

Valkuil 2: Meerjarig contract

Deze loopt samen met de bedenking van vaste of maandelijkse prijs. Als een websitebouwer je website maakt voor een maandelijks bedrag, dan wordt je vaak een contract van meerdere jaren voorgesteld. In een bepaald opzicht is dat logisch: de voorfinanciering gebeurt door de websitebouwer. Hij of zij steekt er tijd in en krijgt op termijn pas er geld voor in de plaats. Maar gespreide betalingen over 4 jaar of meer zijn vaak (altijd?) in het nadeel van  je bedrijf.

Wil je vroeger vertrekken, dan is er een afkoopsom. Die afkoopsom wordt dan zo vervelend hoog gelegd dat je gebonden bent aan een websitebouwer. In een wereld waar het steeds belangrijker is om flexibel te zijn als bedrijf is dat een situatie waar je niet in wil geraken (mijn inziens toch 😊).

Valkuil 3: Eigendomsrecht

Je huurt dus de diensten in van de websitebouwer. Wat niet iedereen weet is dat sommige websitebouwers contractueel vastleggen dat ze de copyright claimen over de inhoud van je website. Als je zou willen weggaan bij hun, dan blijf je achter met niks, want alles op de website is zogezegd door hen bedacht. Hoewel wij natuurlijk weten dat de inhoud enkel kan geplaatst worden met uw expertise. 

Valkuil 4: Koppelverkoop

Alsof de afkoopsom nog niet genoeg is, kan het ook zijn dat andere diensten of producten worden gekoppeld aan de website. Zoals de huur van een laptop en het onderhoud ervan. Hoewel het een leuke extra dienst klinkt is het vaak buitensporig duur en simpelweg een extra bindingsmiddel om je vrijheid te beperken.

Drie delen van een droom deal

“Oké Andreas, maar wat wil ik dan wel? Wat zijn samenwerkingsvoorwaarden waar ik wel mee akkoord kan gaan?”
Doe vooral waar je jezelf gemakkelijk mee voelt. Ik kom regelmatig mensen tegen die juist wel een koppelverkoop willen in hun contract of geen probleem hebben met een vast maandelijks bedrag te betalen.
Maar indien je interesse hebt in mijn persoonlijke mening, dan vind ik dat een website gebaseerd moet zijn op deze drie principes:

1. Vrijheid

Boven alles wil je de mogelijkheid hebben om je website te nemen en te vertrekken bij een websitebouwer waar je geen vertrouwen in hebt. Het is zo een cruciaal deel geworden van je online aanwezigheid dat je niet tegen kosten wilt aankijken om te mogen vertrekken of de praktische problemen van een laptop te moeten afgeven voor je kan opstappen. Dit is echt een deel van je bedrijf waar je controle over wilt hebben.

2. Blijheid

Ook al is het een cruciaal gedeelte van je bedrijf, je wilt ook dat je er niet te veel zorgen over moet maken. Een maandelijkse betaling niet halen, om welke reden dan ook, die resulteert in het offline halen van je website, is iets wat je gewoon niet wilt. Je betaalt liefst een som 1x in het jaar en weet dat je niet te veel zorgen moet hebben voor de rest van het jaar.

3. Rechtvaardigheid

Iedereen mag zijn boterham verdienen, maar wanneer een website meer dan €400 iedere maand kost, beperkt is qua comlexiteit en in een meerjarig contract zit, dan is er spraken van onrecht. Dit is een extreem (maar waarheidsgetrouw) voorbeeld, vaak gaat de situatie echter genuanceerder zijn.
Los daarvan zou ik altijd het eigendomsrecht over de website willen hebben. Het is de digitale vorm van mijn bedrijf en daarom enkel rechtvaardig dat ik ze ook bezit. Ik wil ze niet afkopen, ik wil het gewoon hebben.

Uiteindelijk doe je met je zaak waar jij je gemakkelijk mee voelt, maar als het aan mij lag dan zou ik rekening houden met die streefdoelen. Ik ben ervan overtuigd dat ik de partner heb gevonden in Limburg die hiermee kan helpen.

Dus moest je na het lezen het gevoel hebben dat je zelf in een vervelende situatie zit met je website of het niet goed weet.
Neem dan even contact op. Ik help je graag verder.